График на дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас

     I. Първи етап на класиране     

1. Подаване на документи за участие в I етап на класиране:

от 16.06.2017г. до 22.06.2017г. вкл.

2. Обявяване на списъците с приетите ученици на I етап на класиране:

до 27.06.2017г. вкл.

3. Записване на приетите ученици на I етап на класиране:

от 28.06.2017г. до 30.06.2017г. вкл.

     II. Втори етап на класиране     

1. Подаване на документи за участие във II етап на класиране:

от 28.06.2017г. до 30.06.2017г. вкл.

2. Обявяване на списъците с приетите ученици на II етап на класиране:

до 04.07.2017г. вкл.

3. Записване на приетите ученици на II етап на класиране:

от 05.07.2017г. до 07.07.2017г. вкл.

4. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II етап на класиране:

10.07.2017г.

     III. Трети етап на класиране     

1.Подаване на документи за участие в III етап на класиране:

от 11.07.2017г. до 13.07.2017г. вкл.

2. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране:

до 17.07.2017г. вкл.

3. Записване на приетите ученици на III етап на класиране:

от 18.07.2017г. до 19.07.2017г. вкл.

4. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап на класиране:

21.07.2017г.

     IV. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране     

1.Подаване на документи за попълване на незаетите места след III етап на класиране:

26.07.2016г. до 31.08.2016г.

2. Обявяване на списъците с приетите ученици:

31.08.2016г.

3. Записване на приетите ученици:

01.09.2016г. до 02.09.2016г.

4. Обявяване на записалите се ученици:

04.09.2017г.