Днес е:

В ПГЕЕ гр.Гълъбово се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация 
            Заявления за достъп до обществена информация се подават при ЗАС на ПГЕЕ  гр.Гълъбово всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа. 

Адрес: гр.Гълъбово п.к.:6280, област Стара Загора,  кв.Индустриален

Секретар: 0418/6 21 71

Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават и на
е-mail: pgeegl@abv.bg

  • Вътрешни правила за достъп до обществена информация 
  • Информация относно предоставяне на достъп до обществена информация
  • Заявление за достъп до обществена информация
  • Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
  • Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
  • Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване