Днес е:

 

Професионална гимназия по енергетика и електротехника е първото техническо училище в гр. Гълъбово. 

Училището е създадено през 1960 г., а със заповед № I 26а от 24 август 1962г. на Министерство на на просветата и културата се открива Техникум по механотехника и СПТУ. 

     Професионална гимназия по енергетика и електротехника     

Предимства на училището
Едносменно обучение
Самостоятелна учебна сграда с добре обзаведени кабинети и лаборатории, физкултурен салон, спортна площадка, библиотека
Три съвременни компютърни кабинета, свързани с локална мрежа и Интернет
Чуждоезиково обучение: английски и руски език
Компютърно проектиране с AutoCAD
Възможност за участие в спортни секции – футбол, баскетбол и тенис на маса
Практическо обучение в производствени фирми
Участие в проекти