Днес е:

Елате с нас в енергийното бъдеще на България!

Приемът по всички специалности е с конкурс по документи.

Документите се приемат в канцеларията на гимназията.