Днес е:
  •      ОП “Региони в растеж” 2014-2020     
 

 


  •      Еразъм+     

Еразъм+ 2016г.


Еразъм+ 2015г.


 

  •      Ученически практики     

head


  •      УСПЕХ     

uspeh_logo


  •      Управление на ефективно професионално образование     

  •      Квалификация на педагогическите специалисти     

  •      Национална програма “Модернизация на материалната база в училище”     

  •      Национална програма “Информационни и комуникационни технологии в училище”