Предимства на училището

Професионална гимназия по енергетика и електротехника разполага със самостоятелна сграда, в която има:

 •      съвременно оборудвани кабинети с интерактивни дъски;     
интерактивна дъска

интерактивна дъска

 •      добре оборудвани работилници и лаборатории;     
 • три съвременни компютърни кабинета, свързани с локална мрежа и Интернет;                                                                               
 •      физкултурен салон и спортна площадка;     
физкултурен салон

физкултурен салон

 •      библиотека.     

    Предимство на Професионална гимназия по енергетика и електротехника е практическото обучение и посещенията на производствени предприятия на учениците. 

енемона

AES

Историята на Професионална гимназия по енергетика и електротехника

Строителството на ТЕЦ “Марица-изток 1” започва през 1957г. Разрастването на енергийния комплекс “Марица-изток” води до необходимост от ръководни и изпълнителни кадри със средно специално образование. За тази цел през 1962г. се открива училище в град Гълъбово.

 • 1964г. – Построена е новата сграда на Техникум по механотехника (до Първо основно училище “Паисий Хилендарски”)
 • 1965г. – Техникум по механотехника преминава във финансово подчинение към Министерството на енергетиката
 • 1968г. – Открива се новопостроената сграда на Техникума.
сградата на Техникум по механотехника

Сградата на Техникум по механотехника

 

 • 1969г. – Обединение на Техникум по механотехника и ПТУ. Избран е за патрон на обединеното учебно заведение генерал Владимир Заимов (1888-1942)
 • 1973г. – Построени са физкултурен салон и нов учебно-производствен корпус в Техникума
 • 1976г. – Техникумът по механотехника е преименуван в Техникум по енергетика “Ген. Владимир Заимов” към края на годината.
 • 1987г. – Тържествено честване на 25-годишния юбилей на Техникума, който е награден с орден “Кирил и Методий” – I степен и шестима учители получават значката – “Отличник на енергетиката”.
Орден "Кирил и Методий" първа степен

Орден “Кирил и Методий” първа степен

 

 • 2003г. – Техникум по енергетика “Ген. Владимир Заимов” се преименува в Професионална гимназия по енегетика и електротехника.
 • 2010г. – Професионална гимназия по енергетика и електротехника преминава във финансово подчинение на община Гълъбово със Заповед№ РД-14-40/29.04.2010г.
 • 2012г. – Професионална гимназия по енергетика и електротехника празнува 50-годишен юбилей.