Непедагогически персонал в гимназията

     Списък на служителите и работниците в Професионална гимназия по енергетика и електротехника за 2019/2020 учебна година    

 1. Динка Жекова Русева – главен счетоводител
 2. Антоанета Иванова Димова – касиер
 3. Красимира Делчева Желязкова – ЗАС
 4. Данка Тончева Борисова – домакин
 5. Мима Илиева Бонева – чистачка
 6. Теодора Кирилова Станковска – чистачка
 7. Донка Иванова Атанасова – чистачка
 8. Динчо Динев Христов – общ работник

     Списък на служителите в Техникум по механотехника (преименуван като Техникум по енергетика към края на 1976 г. и след това през 2003 г.  на Професионална гимназия по енергетика и електротехника) – гр. Гълъбово по години, когато са постъпили на работа     

1962 година

 1. Веселина Петкова Донева – гл. счетоводител

1963 година

 1. Мария Тенева Кулчева – секретарка

1964 година

 1. Христо Георгиев Казаков – дърводелец

1981 година

 1. Динка Жекова Русева – счетоводител

1983 година

 1. Пепа Ж. Терзиева – инструменталчик

1984 година

 1. Мария Тенева Иванова – инструменталчик

1986 година

 1. Василка Стефанова Куманова – домакин

1987 година

 1. Гергана Бонева Желева – библиотекар

1988 година

 1. Желка П. Георгиева – гл. счетоводител

1989 година

 1. Дончо иванов Кавалов – снабдител

1992 година

 1. Димитрина Дичева Йолдова – барман
 2. Янко Илиев Йолдов – майстор

1994 година

 1. Радостин Иванов Райчев – ел.техник

1995 година

 1. Петко Добрев Няголов – дърводелец
 2. Тодор Колев Гочев – огняр

2010 година

 1. Красимира Делчева Желязкова – секретар 

2010 година

 1. Людмила Недялкова Георгиева – секретар

 

Ръководството на гимназията през годините

     Директор и заместник-директори в Професионална гимназия по енергетика и електротехника за учебна 2019/2020година:     

 1. инж. Петронка Георгиева Цветковска – директор
 2. инж. Пенка Златанова Атанасова – ЗДУПД
 3. инж. Зоя Гочева Борисова – ЗДУД

     Списък на директори, заместник-директори и помощник-директори на Техникум по механотехника (преименуван като Техникум по енергетика към края на 1976 г., а в момента Професионална гимназия по енергетика и електротехника от 2003 г.) – гр. Гълъбово 

от 1962 до 1964 година

 1. Иван Неделчев Коруджиев – директор
 2. Боньо Иванов Димитров – заместник-директор (1962-1963)
 3. Злати Иванов Дзанев –  заместник-директор (1963-1969)

от 1964 до 1969 година

 1. Петко Коев Начев – директор
 2. Злати Иванов Дзанев –  заместник-директор
 3. Янко Цанев Дамянов – заместник-директор (1964-1965)
 4. инж. Иван Симеонов Терзиев – заместник-директор (1965-1966)
 5. Дико Илиев Диков – заместник-директор (1965-1968) 
 6. инж. Димитър Минев Чалъмов – заместник-директор (1966-1968)
 7. Васил Иванов Димитров – заместник-директор (1968-1978)

от 1969 до 1974 година

 1. Петко Димитров Петков – директор
 2. Господин Иванов Делев – заместник-директор
 3. Васил Иванов Димитров -заместник-директор (1968-1978) 
 4. Жельо Петков Мутов – заместник-директор

от 1974 до 1980 година

 1. инж. Борислава Милева Стефанова – директор
 2. Господин Динев Янчев – заместник-директор (1975-1979)
 3. Динко Господинов Тонев – заместник-директор (1979-1985)
 4. Васил Иванов Димитров – заместник-директор (1968-1978) 

от 1980 до 1990 година

 1. инж. Димитър Христов Манчев – директор
 2. Динко Господинов Тонев – заместник-директор (1979-1985)
 3. инж. Бонка Йонкова Пенева – заместник-директор (1980-1982)
 4. инж. Християн Борисов Костов – заместник-директор (1983-1988)
 5. Ирина Иванова Господинова – заместник-директор (1986-1990)
 6.  Жельо Петков Мутов – заместник-директор (1986-1991)

от 1990 до 1992 година

 1. Гичо Тенев Бакалов – директор
 2. инж. Елена Делева Тодорова – заместник-директор (1990-1994)
 3. инж. Райна Борисова Димитрова – заместник-директор

от 1992 до 2008 година

 1. инж. Райна Борисова Димитрова – директор
 2. инж. Елена Делева Тодорова – заместник-директор (1990-1994)
 3. Мита Илиева Петрова – помощник-директор (1992-1994)
 4. инж. Стефан Митев Канчев – помощник-директор (1993-1995)
 5. Георги Стоянов Кефирски – помощник-директор (1994-2007)
 6. инж. Надежда Георгиева Димитрова – заместник-директор (2007-2010)

от 2008 до 2010 година

 1. Пенка Гочева – директор
 2. инж. Надежда Георгиева Димитрова – заместник-директор (2007-2010)

от 2010 до 2019 година

 1. инж. Петронка Георгиева Цветковска – директор
 2. инж. Зоя Гочева Борисова – помощник-директор     

 от 2019 до момента

 1. инж. Петронка Георгиева Цветковска – директор
 2. инж. Пенка Златанова Атанасова-ЗДУПД
 3. инж. Зоя Гочева Борисова -ЗДУД

Списък на педагогическият персонал през годините

     Списък на педагогическият колектив през учебната 2020/2021 г.     

 1. инж.Петронка Георгиева Цветковска-директор
 2. инж. Пенка Златанова Атанасова-заместник-директор УПД
 3. инж.Зоя Гочева Борисова -заместник-директор УД
 4. Здравка Христозова Михайлова – главен учител
 5. Живка Атанасова Кефирска – старши учител
 6. Соня Генева Иванова – старши учител
 7. Жанета Красимирова Райкова-Тодорова – учител
 8. Дарина Атанасова Василева – старши учител
 9. Тихомира Ангелова Андонова – старши учител
 10. Стефка Михайлова Димова – старши учител
 11. Лидия Георгиева Петкова – старши учител
 12. Таня Запрянова Пенева – старши учител
 13. Динко Жеков Тодоров –старши учител
 14. Ирина Иванова Мишкова Йотова –  старши учител
 15. инж. Надежда Георгиева Димитрова -старши учител
 16. инж. Людмила Недялкова Георгиева –  учител
 17. инж. Бойчо Маринов Чаталов – старши учител
 18. инж. Наташа Венциславова Циброва – старши учител
 19. инж. Сюзан Ирфан Мустафа – старши учител
 20. инж. Снежина Тенева Стоянова – старши учител
 21. инж. Катя Стефанова Колева – учител
 22. инж.Стоянка Йовчева Динчева- учител
 23. инж.Павлин Динев Павлов– учител
 24. инж.Милена Тодорова Караджоваучител
 25. инж. Павлина Динева Арнаудова – учител
 26. Павел Василев Александров – учител

     Списък на учители и възпитатели в Техникум по механотехника (преименуван като Техникум по енергетика към края на 1976 г., а към момента като Професионална гимназия по енергетика и електротехника от 2003 г.) – гр. Гълъбово по години, когато са постъпили на работа     

1962 година

 1. Иван Неделчев Коруджиев
 2. Боньо Иванов Димитров
 3. Константин Ангелов Ангов
 4. Дария Николова Куликовска
 5. Рачо Стоянов Радков
 6. Тодорка Иванова Йорданова
 7. Улико Мехмедов Топалов
 8. Петър Желязков Нейчев
 9. Петър Стоянов Михайлов
 10. Стоянка Иванова Старчева
 11. Иван Стайков Моллов
 12. Неделчо Христов Георгиев
 13. Каньо Стоянов Канев
 14. Иван Тотев Минчев

1963 година

 1. Злати Иванов Дзанев
 2. Иванка Стоилова Ангова
 3. Люба Методиева Григорчева
 4. Иванка Иванова Стоянова
 5. Матей Стефанов Матеев
 6. Стефан Иванов Донев
 7. Мария Костадинова Илчева
 8. Дечо Борисов Григоров
 9. Жельо Динев Канев
 10. Йоаким Василев Старчев
 11. Блага Петкова Начева
 12. Величка Василева Митева
 13. Иван Колев Чиликов
 14. Иван Иванов Ганчев
 15. Иван Кирчев Ганчев (Няголов)
 16. Янко Цанев Дамянов
 17. Желязко Йорданов Станковски

1964 година

 1. инж. Кольо Георгиев Тошев
 2. Веселина Николова Стефанова
 3. Лора Стефанова Владимирова
 4. Донка Жекова Чакърова
 5. Стоянка Йорданова Узунова
 6. Нейко Димитров Нейков
 7. Запрянка Костова
 8. Стоил Господинов Попов
 9. Койчо Колев Орозов
 10. Вера Георгиева Борисова
 11. Янко Цонев Дамянов
 12. Иван Димитров Недялков
 13. Минчо Желев Георгиев
 14. Ана Стойчева Чипева
 15. Йовка Стойчева Рачева

1965 година

 1. инж. Иван Симеонов Терзиев
 2. Динко Илиев Динков
 3. Веселина Николова Ганчева
 4. Атанас Любомиров Евстатиев
 5. Недялка Иванова Попова
 6. Лилана Иванова Терзиева
 7. Павел Петров Павлов
 8. Николай Ганчев Бакоев
 9. Георги Милев Калчев
 10. Пенка Борисова Паунова
 11. Стоян Иванов Андонов
 12. Пеньо Иванов Пенев
 13. Добри Делчев Тонев
 14. Илия Минчев Илиев
 15. Демия Стоянова Демиева
 16. Желязко Антонски
 17. Гердан Коев Герданов
 18. Стоян Белчев Стоянов
 19. Тодор Янков Денчев
 20. Милка Тодорова Милушева
 21. Паун Банов Бобчев
 22. Христо Илиев Билников
 23. Надка Николова Мирчева
 24. Кольо Иванов Каравастев
 25. Стоян Велчев Величков
 26. инж. Драгомир Иванов Каранлъков
 27. Петко Господинов Петков
 28. Марин Александров Маринов
 29. Ботьо Милев
 30. Начо Тонев Симеонов
 31. Недялка Борисова Декьова
 32. Еньо Кирилов Даскалов

1966 година

 1. Герман Делчев Германов
 2. Господин Иванов Делев
 3. Росица Златева Георгиева
 4. Иван Димитров Минчев
 5. Динко Господинов Тонев
 6. Георги Николов Дунчев
 7. Иван Илев Атанасов
 8. Георги Георгиев Въгляров
 9. Иван Николов Луковски
 10. Цано Тодоров Цачев
 11. Петър Неделчев Иванов
 12. Момка Недкова Чалъмова
 13. инж. Димитър Минев Чалъмов
 14. Мима Щерева Начева
 15. Иван Георгиев Минчев
 16. Недялка Димитрова Велкова
 17. Гитьо Стойнов Тенев
 18. Кирил Илиев Пандев

1967 година

 1. Недка Николова Мирчева
 2. Слави Кънев Бахчеванов
 3. Росица Златева Минчева
 4. Ана Колева Германова
 5. Георги Пенков Гетов
 6. Йовчо Иванов Начев
 7. Стойо Стойнов Стоев
 8. Митко Илиев Митов
 9. Цветана Иванова Ганчева
 10. Стойко Тенев Желязков
 11. Ради Петров Червенков
 12. Димо Славов Димов
 13. Йордан Георгиев Врански
 14. Генчо Добрев Овчаров
 15. Иван Николов Софронов
 16. Йордан Илиев Ненов
 17. Димитрия Кирилова Овчарова
 18. Захари Великов Георгиев
 19. Михаил Димитров Стоилов
 20. Васил Иванов Димитров
 21. Богдан Добрев Бозуков
 22. Христина Цанкова Димитрова
 23. Атанас Иванов Цанев
 24. Благой Георгиев Мильотев
 25. Евгения Куманова Иванова

1968 година

 1. Кичка Кирилова Енева
 2. Евдокия Зенкова Цанкова
 3. Миньо Дончев Минев
 4. Пенка Борисова Палазова
 5. Недка Минчева Георгиева
 6. Минка Тотева Иванова
 7. Величка Стойнова Николова
 8. Мария Тотева Желева
 9. Пенка Колева Антонова
 10. Тодорка Стоянова Христова
 11. Янка Ангелова Кожухарова

1969 година (след обединението)

 1. Керка Христова Барбова
 2. Стайко Желязков Барбов
 3. Станчо Василев Станчев
 4. Жельо Коев Русев
 5. Ганчо Стоянов Бараков
 6. Гитьо Стойнов Тенев
 7. Жельо Вълчев
 8. Рачко Иванов Рачков
 9. Митьо Радичков Колев
 10. Събка Христова Велчева
 11. Иванка Христова Иванова
 12. Иванка Петрова Делчева – възп.
 13. Стефан Петков Палазов – възп.
 14. Маргарита Димитрова Видева
 15. Петко Пенев Петков
 16. Иван Вълев Мортев
 17. Николина Игнатова Тончева
 18. Недялка Димитрова Велкова
 19. Христо Лалев Христов
 20. Тодор Йовчев Вълчев
 21. Кольо Сандев Колев
 22. Русанка Тонева Филипова
 23. Христо Кънев Кънев
 24. Донка Господинова Хаджиева
 25. Анка Ангелова Динчева

Прочети още