Необходими документи за кандидатстване и записване на ученици след завършен VIII клас

     Необходими документи за кандидатстване:     

  • Заявление за кандидатстване

може да изтеглите от тук

  • Свидетелство за завършено основно образование (копие)
  • Медицинско свидетелство (копие)

     Балообразуващи предмети:     

1.Български език и литература

2. Математика – удвоена оценка

3. Физика

4. Химия

     Максимален бал: 30

     Необходими документи за записване:     

  • Заявление за записване

може да изтеглите от тук

  • Свидетелство за завършено основно образование (оригинал)
  • Медицинско свидетелство (оригинал)
  • Актуални снимки – 2 бр.