Училищен учебен план за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, специалности: “Електрообзавеждане на производството”,”Топлоенергетика”, “Автомобилна мехатроника”

Прочети още