Пета областна панорама на професионалното образование

На 26 април  /сряда/, в общинската спортна зала „Иван Вазов“ в  Стара Загора бе тържествено открита   V-та Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране, адресирана към всички кандидат-гимназисти, техните родители и представители на бизнеса.

Новото в тазгодишната Панорама бе кръглата маса БИЗНЕС, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ .

Събитието имаше за цел да подпомогне младите хора да направят своя информиран избор на професии и специалности, съобразени с нуждите на пазара на труда в региона.

Професионални гимназии от градовете Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево, Мъглиж, Гълъбово, Павел баня, Гурково и Николаево имаха възможността да представят своите учебни заведения чрез презентации, изделия от практическото обучение, действащи макети, модели и рекламни материали.

   

Нашата гимназия бе представена от единадесет изявени ученика от всички класове и петима  учители. Облечени в облекла, дарени на гимназията от ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, те представиха ПГЕЕ Гълъбово чрез презентации по проектите: „Еразъм+“, “Фулбрайт“,“Региони в растеж“; демонстрираха  чертане на електрически инсталации и сгради с чертожна програма AutoCAD; показаха филм заснет по време на  практиката на учениците в ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, и раздадоха много рекламни материали.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представител на бизнеса, подкрепящ професионалното образование в региона , бе ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ в лицето на инж. Ирена Банкова.

Тя презентира на щанда на  партньорската професионална гимназия- ПГЕЕ Гълъбово, информационно-рекламни материали за най-новата топлоелектрическа централа в България, като добър избор за бъдеща  професионална реализация на младежите.

На Хайдушкото кладенче

На 25.03/събота/ ,  клуб  „Обичам България“ и клуб „Повишаване на дигиталните компетентности, чрез работа с  училищния сайт“   имаха съвместна представителна изява в местността  „Хайдушкото кладенче“.

Задачата на участниците в клуб „Обичам България“ бе да разкажат за историческата местност на територията на  гр. Гълъбово -„Хайдушкото Кладенче“, а на участниците от клуб „Повишаване на дигиталните компетентности чрез работа с  училищния сайт“ – да отразят събитието  с направата на  много снимки, да подготвят и качат новината в сайта на училището.

В гората, сред природата, учениците усетиха първият полъх на настъпващата пролет, а легендата за Хайдушкото кладенче ги зареди с усещане за принадлежност и родолюбие.