Начало и край на ваканциите през учебната 2018/2019 година

     1.Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:     

 • есенна – 01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл.
 • коледна – 22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл.
 • междусрочна – 05.02.2019 г. 
 • пролетна за VIII-XI клас – 30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.

     2. Неучебни дни     

 • 21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ 
 • 23.05.2019 г. – втори ДЗИ 

     3. Начало на втори учебен срок     

 • 06.02.2019 г. – за VIII-XII клас

     4. Край на втори учебен срок     

 • 15.05.2019 г. – за XII клас
 • 28.06.2019 г. – за VIII-XI клас

ДЗИ – сесия май-юни на учебната 2018/2019 година

     1. Дати на провеждане на държавните зрелостни изпити     

 • Български език и литература – 21.05.2019 г., начало 08,00 ч.
 • Втори ДЗИ – 23.05.2019 г., начало 08,00 ч.
 • ДЗи по желание на ученика – в периода 28.05.2019г. – 31.05.2019 г.

     2. График на дейностите за провеждане на ДЗИ     

 • подаване на заявление за допускане до ДЗИ – 05.03.2019 г. – 18.03.2019 г.
 • издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – до 17.05.2019 г.
 • обявяване на резултатите от ДЗИ – до 13.06.2019 г.

ДЗИ – сесия август-септември на учебната 2018/2019 година

     1.  Дати на провеждане на държавните зрелостни изпити     

 • Български език и литература – 28.08.2019 г., начало 08,00 ч.
 • Втори ДЗИ – 29.08.2019 г., начало 08,00 ч.
 • ДЗИ по желание на ученика – в периода 30.08.2019 г. – 04.09.2019 г.

     2. График на дейностите за провеждане на ДЗИ     

 • подаване на заявление за допускане до ДЗИ – 01.07.2019 г. – 12.07.2019 г.
 • издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – 23.08.2019 г.
 • обявяване на резултатите от ДЗИ – до 10.09.2019 г.