Начало и край на ваканциите през учебната 2019/2020 година

     1.Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:     

 • есенна – 01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл.
 • коледна – 21.12.2019 г. – 01.01.2020 г. вкл.
 • междусрочна – 05.02.2020 г. 
 • пролетна за VIII-XI клас – 11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.
 • пролетна за XII клас – 16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.

     2. Неучебни дни     

 • 20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ 
 • 22.05.2020 г. – втори ДЗИ                                                                            
 • 09.06.2020 г – НВО по БЕЛ за X клас
 • 11.06.2020 г – НВО по Математика за X клас

     3. Начало на втори учебен срок     

 • 06.02.2020 г. – за VIII-XII клас

     4. Край на втори учебен срок     

 • 14.05.2020 г. – за XII клас
 • 30.06.2020 г. – за VIII-XI клас

ДЗИ – сесия май-юни на учебната 2019/2020 година

     1. Дати на провеждане на държавните зрелостни изпити     

 • Български език и литература – 01.06.2020 г., начало 09,00 ч.
 • Втори ДЗИ – 03.06.2020 г., начало 09,00 ч.
 • ДЗИ по желание на ученика – в периода 02.06.2020г. – 04.06.2020 г.

     2. График на дейностите за провеждане на ДЗИ     

 • подаване на заявление за допускане до ДЗИ – 04.03.2020 г. – 20.03.2020 г.
 • издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – до 29.05.2020 г.
 • обявяване на резултатите от ДЗИ – до 15.06.2020 г.

ДЗИ – сесия август-септември на учебната 2019/2020 година

     1.  Дати на провеждане на държавните зрелостни изпити     

 • Български език и литература – 27.08.2020 г., начало 08,00 ч.
 • Втори ДЗИ – 28.08.2020 г., начало 08,00 ч.
 • ДЗИ по желание на ученика – в периода 31.08.2020 г. – 03.09.2020 г.

     2. График на дейностите за провеждане на ДЗИ     

 • подаване на заявление за допускане до ДЗИ – 01.07.2020 г. – 14.07.2020 г.
 • издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – 24.08.2020 г.
 • обявяване на резултатите от ДЗИ – до 10.09.2020 г.