ГРАФИК НА ОЧНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА 2017/2018 г.

КЛАС, СПЕЦИАЛНОСТ „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО”

GDE Error: Requested URL is invalid

10в КЛАС, СПЕЦИАЛНОСТ „ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА”

GDE Error: Requested URL is invalid

10г КЛАС, СПЕЦИАЛНОСТ „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО”

GDE Error: Requested URL is invalid

11в КЛАС, СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО”

GDE Error: Requested URL is invalid

11г КЛАС, СПЕЦИАЛНОСТ „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО”

GDE Error: Requested URL is invalid

12в КЛАС, СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО”

GDE Error: Requested URL is invalid

12г КЛАС, СПЕЦИАЛНОСТ „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО”

GDE Error: Requested URL is invalid

 

ГРАФИК За провеждане на изпитите от декемврийската сесия на учeбната 2018/2019 г.

 

Изпитните работи се проверяват и оценяват в училище. Информация за резултатите учениците могат да получат от съответните класни ръководители.Срок от 3 до 5 дни от датата на провеждане на изпита.