ГРАФИК НА ОЧНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА 2017/2018 г.

КЛАС, СПЕЦИАЛНОСТ „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО”

GDE Error: Requested URL is invalid

10в КЛАС, СПЕЦИАЛНОСТ „ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА”

GDE Error: Requested URL is invalid

10г КЛАС, СПЕЦИАЛНОСТ „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО”

GDE Error: Requested URL is invalid

11в КЛАС, СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО”

GDE Error: Requested URL is invalid

11г КЛАС, СПЕЦИАЛНОСТ „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО”

GDE Error: Requested URL is invalid

12в КЛАС, СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО”

GDE Error: Requested URL is invalid

12г КЛАС, СПЕЦИАЛНОСТ „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО”

GDE Error: Requested URL is invalid