Посещение на представителна група от 8-ми и 9-ти клас в ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”

На 24.11.2017г. ПГЕЕ гр.Гълъбово завърши Европейската седмица на професионалните умения 20-24 ноември 2017 г , с третата си по ред планирана дейност-посещение на представителна група от 8-ми и 9-ти клас в американската ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”

Топлоелектрическата централа ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” е построена само на 2,5 км от гр.Гълъбово. В продължение на три години ръководствата на ПГЕЕ гр.Гълъбово и ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” си сътрудничат успешно по проект „Ученически практики“.

Автобус на ценралата извози групата от 30 ученици и придружаващите ги учители до ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”. Там те бяха топло посрещнати от инж. Ирена Банкова в просторна конферентна  зала ,обзаведена с модерна техника.

Презентацията за най-новата топлоелектрическа централа в България, бе проведена от специалисти с голям опит, работещи в нея от построяването и познаващи в детайли производствения процес. Те много подробно и изчерпателно обясниха как работи една електроцентрала  и какви са предимствата на ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” пред останалите електроцентрали.

ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”е съвсем нова, построена по  последните стандарти за екологичност и ефективност. Тя е най-голямата и най-екологичната централа не само в България, но на Балканите и в Европа.

На въпроса ще могат ли и те да работят в централата, след като завършат ПГЕЕ, специалистите отговориха положително, но първо трябва да преминат през интервю за работа. Учениците от 11 и 12 клас , желаещите да стажуват по проект „Ученически практики“ в ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” също преминават  през  интервю и така се извършва подбора.

Силно впечатление направи най-модерната командна зала на ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”, откъдето автоматизирано посредством компютри се управляват  всички процеси в централата. За да стигнат до нея учениците се движиха само по маркираните в зелено пешеходни зони, а след това се возиха на най-бързия в България асансьор, който се движи с 2м/s,тъй като височината е 90м.

В командната зала дежурните инженери посрещнаха децата радушно и гостоприемно.

Избралите професионалното образование и обучение ученици от 8-ми и 9-ти клас получиха възможност да се запознаят с привлекателна и стимулираща кариера и да общуват с професионалисти от високо ниво.

Учениците бяха разделени на групи по съответните специалности – топлоенергетика и електрообзавеждане на производството.

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалистите отделиха много време и внимание, за да обяснят на учениците  в какво точно се състои работата им и как трябва да учат, за да станат един ден добри професионалисти в избраната професия.

Целта на Европейската седмица на професионалните умения –  да се популяризира и повиши привлекателността на професионалното образование и обучение (ПОО), да се насърчи мобилността на обучаеми, да се подкрепи партньорството между бизнеса и ПОО , в ПГЕЕ  бе изпълнена чрез трите успешно проведени дейности:

  • Представяне на европейски проект по програма „Еразъм+“ на тема “Практика за по-добри професионални перспективи на младите специалисти по електротехника и енергетика” пред учениците от 10 и 11 клас /от дата 21.11.2017г./
  • Посещение на представителна група от 10-ти и 11-ти клас в ТЕЦ“ КонтурГлобал Марица Изток 3 /от дата 23.11.2017г/
  • Посещение на представителна група от 8-ми и 9-ти клас в ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”/от дата 23.11.2017г/

Посещение на представителна група от 10-ти и 11-ти клас в ТЕЦ“ КонтурГлобал Марица Изток 3 “

На 23.11.2017г., по повод  Европейската седмица на професионалните умения 20-24 ноември 2017 г, ПГЕЕ гостува на американската топлоелектрическа централа „КонтурГлобал Марица изток 3“.До там 43-ма избрани ученици от 10 и 11 клас пътуваха с организиран транспорт на компанията.

 

 

 

 

Сред придружаващите учители бе и  Кийгън Скот- американският помощник учител по английски език В ПГЕЕ, благодарение на спонсорството на КонтурГлобал. На входа младежите бяха посрещнати от любезните домакини и след проверка на личните документи и  дрегер за алкохол на портала, учениците влязоха в централата и заеха местата си в конферентната зала.

Директорът на ТЕЦ Контурглобал Марица изток 3- Алесандро Морето  лично поздрави учениците, избрали да изучават специалностите  от отрасъл енергетика и ги прикани да задават всякакви въпроси към специалистите от компанията, на които те ще отговорят с удоволствие. Изрази своето желание тези срещи  и партньорството между компанията и ПГЕЕ да продължат.

След което бе направена презентация за това как работи ТЕЦ “КонтурГлобал Марица изток 3” с всички съоръжения и процеси необходими за производството на електроенергия от местните лигнитни въглища. Цялата информация бе предадена  от най-добрите специалисти в централата . Учениците научиха, че в централата работят 4 енергоблока с обща инсталирана мощност 908 мегавата. Много важен фактор е и опазването на околната среда. “КонтурГлобал Марица изток 3” е инвестирала стотици милиони лева в реконструкция и подобряване на екологичните характеристики на производството си.

Преди да започне обиколката в ТЕЦ-а учениците бяха запознати със задължителния при работа,  инструктаж по техническа безопасност . Бяха им раздадени каски, предпазни очила, шумоизолиращи тапи за уши и светлоотразителни жилетки с надпис „ПАЗИ МИ ГЪРБА“-което означава, че всеки по време на работа трябва да пази както себе си, така и околните.

По време на обиколката учениците разгледаха турбинен цех и посетиха командна зала на първи и втори блок, а след това  видяха и комините на сероочистващите инсталации в ТЕЦ-а.

 

За да разберат каква е удовлетвореността на младежите от посещението, домакините бяха подготвили Въпросник за обратна връзка, в който учениците изразиха мнение  дали им е харесала организираната програма.

На излизане преминаването през пропусквателния пункт стана отново през контрол за употреба на алкохол, така както прави ежедневно всеки преминаващ през пункта служител на компанията, влючително и Директора на “КонтурГлобал Марица изток 3”

 

 

С подаръци в ръце, учениците разгледаха поставения във фоайето макет на  ТЕЦ “КонтурГлобал Марица изток 3” , където си припомниха всичко видяно и разпознаха посетените от тях места.

 

 

 

 

 

 

 

Върху лицата им грееха усмивките от един ден изпълнен с емоции и полезни преживявания от наученото, които ще съпътстват бъдещите енергетици и след завършване на професионалното им образование в ПГЕЕ.

Представяне на ПРОЕКТ 2017-1-BG01-KA102-035897 “Практика за по-добри професионални перспективи на младите специалисти по електротехника и енергетика“ по ПРОГРАМА„ЕРАЗЪМ+“

Реализиране на първа планирана дейност, по повод  Европейската седмица на професионалните умения 20-24 ноември 2017 г.

На 21.11.2017 г ,в Дома на културата „Енергетик”, гр. Гълъбово се състоя представянето на четвъртия по ред проект  по ПРОГРАМА„ЕРАЗЪМ+“ , който ПГЕЕ ще реализира през учебната 2017/2018г.Презентацията бе насочена към бъдещите ползватели на проекта-10 и 11 класове на ПГЕЕ. Всички  желаeщи да се включат в производствената практика в Португалия, се запознаха с условията на подбор и критериите за оценяване. Двадесет са учениците, които през юли 2018г. ще заминат за гр. Барселос, Португалия. Срещата бе вълнуваща , с много въпроси ,задавани от младежите. Възможността за европейска практика мотивира много от тях да постигнат по-добри резултати в училище и да кандидатстват за участие.