ГРАФИК за провеждане на изпитите от априлската сесия на учeбната 2018/2019 г.

10 в клас от задочна форма на обучение, специалност „Електрообзавеждане на производството”

11 в клас от задочна форма на обучение, специалност „Топлоенергетика”

11 г клас от задочна форма на обучение, специалност „Електрообзавеждане на производството”

12 в клас от задочна форма на обучение, специалност „Технология на машиностроенето”

12 г клас от задочна форма на обучение, специалност „Електрообзавеждане на производството