Участие в Областна панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране 2018 в гр. Стара Загора

На 13.04.2018г.се проведе шестата Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране 2018 в гр. Стара Загора. Панорамата бе със съвместното участие на училищата и бизнеса в региона.Тя даде реална възможност на учениците да направят правилния избор на бъдещата си професия.

Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр.Гълъбово бе подкрепена от  американските  ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“,с които има трайно изградени партньорски връзки.

 Пред обективите,облечени в униформи на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3″, учениците говориха за впечатленията си от практическото си обучение в двете компании.

 

В разговора с официалните гости на панорамата, г-жа Ирена Банкова –представител на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово,” разказа за успешното партньорство на компанията и гимназията, благодарение на което по проект “Ученически практики“, вече четвърта година, ученици от ПГЕЕ се обучават в реална работна среда, под ръководството на най-добрите специалисти в централата.

Г-жа Невена Димитрова-представител на ТЕЦ„КонтурГлобал Марица Изток 3“ запозна присъстващите с подкрепата, която оказва компанията за професионалното образование на младежите от ПГЕЕ Гълъбово. За втора поредна година ТЕЦ„КонтурГлобал Марица Изток 3“ е спонсор на американски помощник- учител по английски език по програма „Фулбрайт“. Тя представи на гостите помощник-учителя Кийгън Скот.

Директорът на ПГЕЕ гр. Гълъбово-г-жа Петронка Цветковска, изрази своята положителна оценка от партньорствата с двете компании и заяви, че училището ще продължи да ги развива и занапред, за постигане на още по-качествено професионално образование на бъдещи специалисти за отрасъл енергетика.

На панорамата бе представена и новата специалност „Автомобилна мехатроника“, която ще се изучава в ПГЕЕ гр.Гълъбово от следващата учебна година 2018/2019, с пожелание договорните отношения с „Язаки България“ също да прераснат в едно успешно партньорство.