ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

В слънчевото утро на 16 септември 2019г. дворът на Професионалната гимназия по енергетика и електротехника се изпълни с ученици. Сред тях най-развълнувани бяха осмокласниците, които се приобщават към голямото семейство на гимназията. Вълнението от срещата със съучениците, запознаването с новите преподаватели, вниманието към тях – всичко това ги изпълни с притеснение, но и приятно вълнение. За него допринесоха и гостите със своите пожелания. Сред тях бяха г-жа Нела Петрова, представител на Община Гълъбово, г-н Алехандро Морето – директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“, г-жа Ирена Банкова – представител на AES Гълъбово.

В своето слово директорът на гимназията, г-жа Цветковска пожела на учениците да бъдат смели в мечтите си, да търсят нужното знание, за да ги осъществят. Изрази своята увереност, че дванадесетокласниците ще постигнат високи резултати на Държавните зрелостни изпити и ще заслужат радостта да получат своите дипломи за завършено средно образование. Тя съобщи и радостната вест, че с Решение № 479/05.08.2019 г. на МС училището е обявено за иновативно . Иновацията е свързана с въвеждане на нов учебен предмет “Интелигентна енергия” за учениците от 9 – 12 клас на специалността „Електрообзавеждане на производството“.
Тази учебна година е спечелен и нов проект на тема:“ Медийна грамотност“. Той е с продължителност две години и включва три професионални гимназии от Италия, Португалия и България. Координатор на проекта е италианската страна. Проектът включва обмен на добри практики между трите професионални гимназии. Освен 20 ученици с двама преподаватели , които участват по проект „Еразъм+“ в Португалия през месец юли 2020 г. , и още 10 ученици с трима преподаватели ще гостуват през следващите две години в Италия и Португалия . 
С пожелание училището да остане храм на знанието и човечността, а учителстването – пример за всеотдайност и благородство! Училищният звънец напомни, че всеки упорит труд, ще бъде възнаграден!