Успешно приключи четвъртият проект по програма “Еразъм+”

Успешно приключиха дейностите по проект № 2018-1-BG01-KA102-047416 „Професионална практика за развитие на ключови компетентности и умения за подготовка на млади специалисти за енергетиката на бъдещето” – програма „Еразъм+“.

От 07.07.2019г. до 21.07.2019г.  двадесет ученици от 10 и 11 клас от Професионалната гимназия по енергетика и електротехника  преминаха двуседмичен производствен стаж в град Падуа, Италия.

Учениците придобиха знания и умения по теми свързани с енергетиката на бъдещето.

За успешното приключване на обучението всеки от ползвателите ще получи сертификат за  премината практика и документ EUROPASS Мобилност.

 

Повече снимки от провеждане на: