Работно време на комисията по записване на ученици в VIII клас в ПГ по енергетика и електротехника, гр. Гълъбово

Работно време на комисията по записване на ученици в VIII клас в ПГ по енергетика и електротехника, гр. Гълъбово

първи етап на класиране

 

от 9:00 ч. до 16:00 ч.

от 13.07. 2020 г. /понеделник/ – до 16.07.2020 г. /четвъртък/