9 ноември 2020 г. Онлайн Конференция – Бъдещето на ПОО в следващата програма Еразъм + 2021-2027

На 9 ноември 2020 г. Професионална гимназия по енергетика и електротехника, град Гълъбово участва в Международна Онлайн Конференция – Бъдещето на ПОО в следващата програма Еразъм + 2021-2027, като партньор по проект ENNE – Европейски национални мрежи за подобряване на ПОО

По повод предстоящата Европейска седмица на професионалните умения 2020 , след една година от началото на дейностите по проекта, партньорите на „ENNE – Европейски национални мрежи за подобряване на ПОО“ ще отпразнуват официалното създаване на 5 национални мрежи за ПОО в Италия, България, Германия, Португалия и Белгия с организирането на онлайн интерактивна конференция за бъдещето на ПОО в следващата програма Еразъм + 2021-2027.

Програма на конференцията:

 • Приветствие и встъпителна реч на г-н Luca PIROZZI, служител по политиките за ПОО в EAECA (Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия);
 • Представяне на проекта ENNE и международните дейности за обучение за подобряване на ПОО от г-н Алтео Валентини,координатор на проекти в Международната академия за европейски грантове;
 • ENNE MOOC – Как да планираме и реализираме качествени проекти за мобилност в областта на ПОО – г-жа Сабине Рьориг-Маху,управляващ директор в образователния институт Wisamar;
 • Тематични работилници.
  Участниците ще се присъединят към специални тематични стаи, където членовете на националните мрежи ENNE ще представят добри практики в пет различни области, свързани с политиките и инициативите на ЕС:
 • Признаване /валидиране на компетентности в WBL (Учене на база работа – национални стажове /транснационална мобилност/ и др.);
 • Социално включване в ПОО (увреждания, мигранти, икономически неблагоприятни условия и др.);
 • Цифрова трансформация / дистанционно обучение;
 • Устойчивост и принос на ПОО за постигането на ЦУР на Програма на ООН до 2030 г.;
 • Изграждане на капацитет на служителите в ПОО;

 

Професионална гимназия по енергетика и електротехника, град Гълъбово участва в тематична работилница – Изграждане на капацитет на служителите в ПОО. Инж. Пенка Атанасова, заместник-директор на гимназията и Ирина Йотова, старши учител по английски език споделиха добра практика на Професионалната гимназия – работна среща с учители от Одринската професионална гимназия в Република Турция. Представянето й предизвика интерес у участниците като се обсъдиха и дискутираха въпроси, свързани с образователната система в България и Република Турция. Работният език на конференцията бе английски език.

В конференцията взеха участие 200 представители от различни европейски страни и институции.