Топлоенергетика

     1.За специалността     

В Професионална гимназия по енергетика и електротехника се извършва обучение по специалността “Топлоенергетика” в дневна форма на обучение от 2004г. През тези години са завършили 9 випуска. През учебната 2016/2017 г. за първи път в гимназията ще се осъществява прием по тази специлност в задочна форма на обучение.

Прочети още

Електрообзавеждане на производството

     1.За специалността     

В Професионална гимназия по енергетика и електротехника се извършва обучение по специалността “Електрообзавеждане на производството” от 1994г. 

Прочети още